Wattmeter 2017-10-13T09:09:16+00:00

Effektanalysator, wattmeter, Power Analyzer 5! serier från marknadsledaren, Yokogawa

En noggrann och stabil wattmeter gör jobbet att mäta enkelt och tillförlitligt. Med rätt kringutrustning kan allt från små batteridrivna enheter till en motor i MW klassen mätas. Vi på Testpower har alla instrument och kringutrustningar i vårt demo lager och visar gärna på nyttan direkt i era applikationer. Mäter DC, AC, skenbar effekt, reaktiv effekt, verkningsgrad, övertonsanalys, cosfi, power factor, effektfaktor, mekanisk effekt mm

Entry models 0,1%

Yokogawas 5:e generation en produktgrupp som kombinerar  hög kvalité, noggrannhet, men  med attraktivt pris. Inkluderar USB, kostnadsfri mjukvara och passar perfekt för Stand-by matninger enligt IEC62301 och andra effektmätningar som kräver 3 eller färre kanaler/faser.

Mellanklasmodell  för  1 till 3 faser av effektmätningar. Färgskärm, kompakt format, upp till 1000V och 40A kan mätas direkt. Usb för kommunikation, lagring av data och direktinspelning av mätresultat och ett intuitivt användargränssnitt.

Premium 0,1-0,02%

Med sina 1-6 faser 5 eller 50A är den Ideal för alla typer av verkningsgradsmätningar, design och testning av invertrar, el och hybridbilar och motorstyrning.  Mäter  produktens energiförbrukning, övertoner, storleken på förluster vid t.ex. omvandlingar från DC-AC. Mäter elmotorns förluster i alla steg från nät, omvandling till axeleffekt.

Den mest testade och omtalade referenesen för noggrann effektmätningar. Alla komponenter är åldrade i ugn, så om man vill mäta effekt på 1-4 faser, motoringång och BW på upp till 1MHz med så litet (+-) som möjligt är en kalibrerad  WT3000 valet. Testpower kan låna och hyra ut för kortare projekt eller tillfälliga mätningar.

PX8000, instrumentet som kombinerar noggrannhet från en wattmeter med oscilloskopets siganalanalys

PX8000 ger en grafisk presentation av spännings-, ström- och effektmätningarna som kan analyseras avseende specifika numeriska värden var som helst, eller för att beräkna medelvärden över en specifik period.

PX8000 kan inte bara utföra effektmätningar med hög precision för att ge en sann uppfattning om energikonsumtion och energiprestanda, utan instrumentet har dessutom ett antal innovativa funktioner för kritiska mätningar och analys av transienta effektprofiler. Det kan utföra samtidig multiplikation av spänning och ström för att kunna sampla effekt i realtid, med stöd för såväl transienta mätningar (standard) som för numeriska medelvärden över hela samplingstiden.

Upp till 16 olika vågformer – däribland spänning, ström och effekt – kan visas sida-vid-sida, vilket ger ingenjörerna direkta ”snapshots” av systemens prestanda.