APSIN26G 2017-10-04T15:42:35+00:00

APSIN26G   Mikrovågssignalgenerator

Egenskaper

  • Frekvensområde: 100 kHz till 26.5 GHz
  • Endast 400 µs switchtid mellan frekvenspunkter
  • Lågt SSB fasbrus; -108 dBc/Hz vid 10 GHz och 20 kHz offset
  • Modulering; AM, FM, PM, Puls, Chirp
  • Går att få version utan modulation till ett lägre pris
  • Finns option för internt batteri för att få portabel enhet.
  • LAN/USB/GPIB (option) gränssnitt, SCPI
  • Ingång för USB effektsensor
  • Kraftfulla trigger och sveplägen

Parameter Value
Frequency
Range 100 kHz to 26.5 GHz
Resolution 0.001 Hz
Accuracy 0.1 ppm
Power
Range with option HP -20 dBm to +25 dBm
Range with option PE3 -90 dBm to +13 dBm
Resolution 0.01 dB
Accuracy < 1 dB
Switching speed 0.4 ms
SSB Phase noise at 1 GHz
at 1 kHz from carrier -100 dBc/Hz
at 20 kHz from carrier -108 dBc/Hz
at 1 MHz from carrier -120 dBc/Hz
Sweeps List, Frequency, Power
Modulation AM, FM, PM, Pulse, Chirp
Remote control Ethernet, USB, GPIB, SCPI

Se databladet för beskrivning.

APSIN26G     100 kHz to 26 GHz Signal Generator

Options:

HP       higher output power option
B3       internal rechargeable battery operation
PE3      extended power range down to -90 dBm (Step Attenuator added)
GPIB     IEEE-488.2,1987 programming interface
NM       Remove Modulation

Kommer att läggas till . . .

APSIN26G Användarmanual (en)

För att ladda ner mjukvara och mer information, besök AnaPico’s hemsida.