Dataloggers 2017-10-13T12:29:01+00:00

Dataloggers

Datainsamling (Data acquisition (DAQ)) är mätning, lagring, analys och presentation av elektriska eller fysikaliska storheter som spänning, ström, temperatur, tryck, vibrationer, och många fler. Vilka komponenter det perfekta datainsamlingssystemet består av beror på applikationen. Viktiga specifikationer att ta hänsyn till vid val av ett datainsamlingssystem är samplingsfrekvens (mät-hastighet), antal kanaler (mät-ingångar), signalkonditionering, sensortyp, analysmöjligheter, hur skall anslutning till extern dator ske och vilka är så att säga de miljöförhållanden systemet skall verka i.

Yokogawa erbjuder ett brett sortiment av olika lösningar som håller en hög bransch standard. Inte minst är de sk. ScopeCorders kända för de fördelar man får när man kombinerar ett oscilloskop och ett DAQ-system i ett och samma bänkinstrument.

Low Speed DAQ & Industrial Recorders

SmartDac+

Nya SmartDac+ är Yokogawas senste logger lösning och består av olika hårdvaru produkter (GX/GP, GM) och en mjukkvara (GA10). Den bygger vidare på basen av att erbjuda högkvalitativa instrument med bra byggkvalite, men SmartDac+ står verkligen ut med sitt nya och intuitiva användargränssnitt.

High speed DAQ

Yokogawa’s snabba datainsamlingssystem ger förutom hög samplingsfrekvens även hög upplösning (antal bitar) och stort minnesdjup med flexibel hårdvara och lättanvänd programvara.

SL1000

ScopeCorders

ScopeCorders

Yokogawa ScopeCorder är en flexibel och kraftfull flerkanalig test och mätning lösning som kombinerar fördelarna med ett precisions oscilloskop och en traditionell datainsamlings recorder. Oscilloskopdelen möjliggör att samla in och analysera mycket snabba transienter. Själva “recorder”-delen möjliggör att längre tidsförlopp (dagar/månader) kan samlas in. Lagring kan ske, förutom i minnet, även genom att data printas ut på den inbyggda pappersskrivaren.