GSP-9300 2017-10-03T16:36:00+00:00

GSP-9300

GSP-9300 är en lätt och kompakt 3 GHz spektrumanalysator med ett förmånligt pris. Spektrumanalysatorn är lättanvänd och passar att användas på allt från produktion till utvecklingsavdelningar.

Olika inbyggda mätfunktioner, kommunikationsgränssnitt, 19″ 6U-rackkit gör den också lämplig för automatiska testsystem. De inbyggda mätfunktionerna inkluderar: “2FSK Analysis, AM/FM/ASK/FSK Demodulation & Analysis, EMC Pre-test, P1dB point, Harmonic, Channel Power, N-dB bandwidth, OCBW, ACPR, SEM, TOI, CNR, CTB, CSO, Noise Marker, Frequency Counter, Time Domain Power, Gated Sweep”.

Egenskaper

 • Frekvensområde: 9kHz – 3 GHz
 • Frekvensstabilitet: 0.025ppm
 • RBW: 1Hz – 1 MHz
 • EMI-filter (6dB): 200Hz, 9kHz, 120kHz, 1MHz
 • Sveptid nertill 307 us
 • Fasbrus: -88dBc/Hz @ 1GHz, 10kHz offset
 • Spektrogram och topografisk visningsläge
 • 886MHz IF-utgång
 • Kommunikationsgränssnitt: LAN, USB, RS-232, GPIB (tillval)
 • Inbyggd förförstärkare, 50dB-dämpare, och sekvensfunktion
 • Tillval: 6GHz effektsensor, trackinggenerator, batteripack

750x10-blank

För fler specifikationer, se databladet.

Frequency Range 9 kHz-3.0 GHz
Resolution 1 Hz
Frequency Span Range 0 Hz (zero span), 100 Hz to 3 GHz
Phase Noise 1MHz (offset Fc) < -113 dBc/Hz (typ.) Fc=1GHz;RBW=1kHz,VBW=10Hz;Average=40
Filter Bandwidth RBW and VBW 1 Hz to 1 MHz in 1-3-10 sequence
DANL (Preamp off) 10 MHz to 3 GHz, < -122 dBm
DANL (Preamp on) 10 MHz to 3 GHz, < -142 dBm + 3 x (f/1 GHz) dB
RF Input Connector Type N-type female
Impedance 50 ohm, nominal

Mätfunktioner

Snabbt svepläge (Fast sweep mode)

Fast-Sweep-Mode-GSP-9300GSP-9300 stöder en svephastighet i “fast sweep mode” så snabbt som 307us. Användaren kan använda snabbsvepläget för att fånga transienta signaler som t.ex. i däcktrycksövervakningssystem (TPMS), Bluetooth-signaler och andra interferenssignaler i frekvensbandet.

2FSK-signalanalys

2FSK-modulering används i stor utsträckning av RF-kommunikationstillämpningar med låg effekt och låg dataöverföringshastighet. 2FSK-moduleringsteknologi kan hittas i olika produkter och system inom t.ex. hemelektronik, fordonselektronik, RFID, elmätare med automatiskavläsning och industriella styrsystem.

2FSK-Signal-Analysis-GSP-9300Mäta parametrar för 2FSK-signalanalys är “FSK frequency deviation”, “carrier frequency”, och “carrier frequency offset.” Användare kan ställa olika kriterier för “frequency deviation” och “carrier offset” för att snabbt få ett testresultat.

ASK/FSK-signaldemodulering & analys

RFID och optiska kommunikationssystem använder ofta ASK-modulering (Amplitude Shift Keying). Applikationer som t.ex. trådlös telefoni och personsökarsystem stöder formatet FSK (Frequency Shift Keying). De ASK/FSK-parametrar som mäts är: “AM depth, frequency deviation, modulation rate, carrier power, carrier frequency offset, SINAD, symbol and waveform”. Användaren kan ändra “AM depth, frequency deviation, carrier power and carrier offset for Pass/Fail testing result.” GSP-9300 har en smidig AM/FM-demoduleringsfunktion för att ställa in en AM- eller FM-signal och lyssna på den demodulerade basbandssignalen med hjälp av hörluraruttaget.

EMC Pretest Mode

EMI-pretest-spektrumanalysator-GSP-9300

Ett perfekt verktyg för att kunna göra de första EMC-testerna (Electromagnetic compatibility) tidigt i ett elektronikproduktutvecklingsprojekt är att använda spektrumanalysatorn i “EMC Pretest Mode”. Att tidigt identifiera ev. EMC problematik i en produktprojekt innebär kostnadsbesparing och kortare produktutvecklingstid.

GSP-9300 stöder 6dB EMI-filter med 200/9k/120k/1M Hz bandbredd. Användaren kan använda peak-detektor och EMI-filter för att göra “pre-compliance”-mätningar. Med den inbyggda förförstärkare kan man mäta svaga men ändå störande signaler ner till -150dBm/Hz i 1GHz frekvensbandet.

Med en närfältsprob eller antenn kan ledning- och strålningstester för elektromagnetisk interferens (EMI) utföras. Dessutom kan användaren med en närfältsprob och GSP-9300:s trackinggenerator (option) sända ut 0dBm RF-signaler och därigenom kunna göra tester för elektromagnetisk känslighet (electromagnetic susceptibility-EMS).

Spektrogram (Vattenfallsdiagram)

Spektrogram-vattenfallsdiagramSpektrogram kan samtidigt visa effekt, frekvens och tid. Tidsrelaterade frekvens och effektvariationer kan studeras och speciellt kan periodvisa variationer identifieras. En användare kan genom att använda spektrogram analysera stabiliteten hos signalen som funktion av tiden eller identifiera ev. förekommande interferenssignaler. Genom att använda markörfunktionen kan man enkelt ta reda på effektförhållandet mellan två signaler.

Topografi

Topografi-funktionen använder färgnyanser för att visa en signals utseende baserad på sannolikhetsfördelning. Denna funktion gör det möjligt för användaren att direkt förstå hur signalen varierar beroende på tiden, vilket underlättar vid observation av olika svaga signaler eller elektromagnetiska störningssignaler.

“Gated sweep”

burstade-signaler-GSP9300Denna funktion är idealisk för mätning av “burstade” signaler som t.ex. GSM eller WLAN. Spektrumanalysatorns svepfunktion styrs av en extern sync-signal, se bilden. Det gör att analysatorn endast visar när en signal finns tillgänglig. Denna funktion är också mycket användbar inom radar och TDMA-kommunikationssystem.

gated-sweep-GSP9300

750x10-blank

OCBW (Occupied bandbredd)

OCBW-GPS9300OCBW-mätningen kan samtidigt visa värdet på OCBW, kanaleffekt och PSD. OCBW-enhet visas genom en procentsats. Ett mätområde med värdet för aktuell bandbredd kommer att visas när OCBW används.

ACPR (Adjacent Channel Power Ratio) – grannkanaleffekt

Ett viktigt krav för telekommunikationssystem och olika typer av radiotjänster (broadcasting service carriers) är att minimera störningar och interferenser orsakade av systemet. Dessa störningar orsakas av “effektläckage” från intilliggande transmissionskanaler (Adjacent Channel Power).

ACPR-mätningen ger besked om hur stor del av effekten som ligger inom avsett band och hur mycket som “läcker” över till närliggande kanaler.

SEM (Spectrum Emission Mask)

Spectrum-Emission-Mask-GPS9300SEM mäter hur stor del av effekten som “läcker” över till intillliggande kanaler. Funktionen gör att användaren kan definiera en testmall med nödvändiga parametrar för sedan kunna gör ett “pass/fail”-test på signalen samtidigt som den listar de frekvensband som får “underkänt” (fail) i testet. Även en alarmsignal ljuder om signalen överskrider de gränser användaren angett.

Inbyggda gränsvärden finns för 3GPP, WLAN 802.11b/g/n och Wimax 802.16. Även egendefinerade värden går att lägga till.

750x10-blank

TOI (Third Order Intercept)

TOI-GPS9300TOI är en mätning av lineariteten för icke-linjära system och komponenter som t.ex. mottagare, lågbrusförstärkare och blandare. Funktionen mäter automatiskt upp bärvågen och uppkommna oönskade sidband.

“Harmonic” – övertoner

Med funktionen “Harmonic” kan användaren enkelt mäta amplituden hos grundfrekvensen och upp till tionde övertonen. Även amplituden i dBc som är förhållandet mellan en överton och motsvarande grundfrekvens mäts. Total harmonisk distorsion (THD) kan också beräknas genom denna funktion.

750x10-blank

“Time Domain Power” – Tiddomäneffekt

Tiddomaneffekt-GPS9300Användaren kan genom att ställa in nollspan samt flytta en markör avläsa effekten på den “burstade” signalen i tidsdomän.

CNR/CSO/CTB

De inbyggda CNR/CSO/CTB-funktionerna för GSP-9300 är idealiska för att mäta prestanda på CATV-system eller förstärkare.

Frekvensräknare

Frekvensräknarfunktionen används för att göra noggranna frekvensmätningar med upp till 1 Hz upplösning.

“Marker Noise” – Markörbrus

fasbrus-spektrumanalysator-GPS9300Markörbrus-funktionen beräknar medelvärdet av brusnivån för en bandbredd på 1 Hz, refererad till markörpositionen.

Fasbrus

Fasjitter-funktionen kan snabbt mäta fasbrus som produceras av en RF-signalkälla eller oscillator. Den här funktionen kan direkt konvertera signaljitter (carrier deviation) till fas (rad) och tid (ns).

750x10-blank

Egenskaper för produktionstillämpningar

Kort uppvärmningstid

GSP-9300 använder en patenterad design för högeffektiv värmeavledning och temperaturåterkoppling. När instrumentet slås på kan det snabbt uppnå en stabil temperatur och ge en korrekt amplitudmätning och en frekvensmätning med 0.025ppm frekvensstabilitet.

Startklocka

Användaren kan om så önskas ställa in en automatisk starttid för varje dag i veckan av spektrumanalysatorn.

Förinställd starttid är perfekt om den omgivande temperaturen är låg och man vill ge enheten tid att stabilisera den interna temperaturen innan mätningarna börjar.

Sekvensfunktionen

Funktionen tillåter användaren att redigera en testsekvens från instrumentet utan att behöva koppla in en dator. Det finns fem uppsättningar av sekvenser att välja på. Varje sekvens tillåter redigering av 20 steg. Olika sekvenser kan vara interaktiva och stödja varandra. Paus och fördröjning kan införas i sekvensen för att ge tid att observera testresultatet.

Gränslinjer – (Limit line function)

Limit-Line-Function-GPS9300Genom att användaren ställer in en max och minimumlinje och analysatorn sedan jämför signalen mot dessa värden kan man snabbt och enkelt avgöra om det testade objektet passerar inom eller utanför de satta gränslinjerna.

Testresultatet kan inte bara visas på skärmen utan man kan också ansluta en larmsignalindikator, som t.ex. en högtalare eller ljusanordning, till en BNC-kontakt på baksidan av GPS-9300 spektrumanalysatorn.

Olika kommunikationsgränssnitt

På GSP-9300 finns gränssnitten LAN, RS-232, USB, och GPIB (tillval). IVI-driver finns tillgängliga för LabVIEW/CVI/LabWindows testprogramvara.

750x10-blank

Optioner

fasbrus-spektrumanalysator-GPS9300

Skaläranalysator

Den inbyggda trackinggeneratorn kan snabbt och enkelt mäta kabelförlust (cable loss), filterbandbredd (filter bandwidth), “amplifier gain”, “mixer conversion loss” etc. Med “N-dB-bandbredd”-funktionen kan användaren mäta 3dB-bandbredden för bandpass-filter.

För att mäta “return loss” behövs att en SWR-brygga ansluts till trackinggeneratorn.

750x10-blank

P1dB-punktsmätning – Kompressionspunkten

Kompressionspunkten-GPS9300Alla aktiva komponenter har ett linjärt området, men när uteffekten når över en viss högsta nivå, P1dB-punkten (kompressionspunkten), börjar komponenten verka i det icke-linjära området och kommer att ge harmonisk distorsion. P1dB-punktsmätning är en mycket användbar mätning på aktiva komponenter som lågbrusförstärkare, mixers och aktiva filter.

GSP-9300 trackinggenerator stöder ett 50dB effektsvepområde; uteffekt från 0dBm till -50dBm; frekvensområdet från 100kHz till 3 GHz.

750x10-blank

Effektmeter

Effektmeter-spektrumanalysator-GPD9300Med en PWS-06 USB-effektsensor ansluten kan GSP-9300 användas för att utföra effektmätningar men hög precision. Effektsensorn har en inbyggd nollfunktion vilket gör kalibrering med en extern signalkälla onödig.

GSP-9300 inte bara samlar in, visar och lagrar mätresultaten för effektmätaren utan har också en “pass/fail”-funktion.

Batteri pack

Den kompakta och lätta (4kg) GSP-9300 enheten kan drivas med batteri vilket gör den lämplig för bl.a. utomhusverksamhet. GSP-9300-batteriet (opt.02) har en batteritid på ca två timmar.

Med optionen GSC-009 får man en mjuk bärväska som gör det enklare att bära med sig instrumentet samt ger extra skydd till analysatorn. Spektrumanalysatorn har en 8,4″, 800×600 px, LCD-display som ger en skarp och tydlig bild av mätresultatet även vid användning utomhus.

Användarvänlig design

användarvanlig-design-GPS9300Statusikoner visar gränssnittets status, strömstatus, larmstatus etc för GSP-9300. Användaren kan lätt förstå vilka inställningar som är aktiva för spektrumanalysatorn och därigenom tyda testresultatet lättare.

Hjälpmenyer

Den inbyggda hjälpfunktionen möjliggör för användaren att snabbt kunna förstå olika inställningar som t.ex. parametrarna för kanaleffekt (Channel Power), OCBW, ACPR, SEM, fasbrus, N-dB Bandbredd och P1dB. Om inte annat spar det tid från att plocka fram användarmanualen.

750x10-blank

PC mjukvara&drivers

SpectrumShot-mjukvara

Användaren kan använda den externa programvaran SpectrumShot för att ta fram EMI-testrapporter och styra analysatorn från PC. För “EMI Pre-test Mode” kan användaren välja önskad CISPR EMI-standard för lednings- och strålningsmätning.

I “Get Trace”-läge kan användarna spela in vågformsdata för långa tidsperioder. Det kan t.ex. användas för övervaka ett visst spektrum för att detektera eventuella onormala radiosignaler. Programvaran kan skicka ut ett e-postmeddelande för att informera användarna om någon onormal situation uppstår.

I läget “Remote Control mode” kan användaren övervaka interferenssignaler eller övervaka signaler under långa tidsperioder.

IVI-drivrutin

IVI-drivern för GPS-9300 stöder LabView & LabWindows/CVI-programmering. Det finns tillgänglig på NI:s webbplats.

GSP-9300 fjärrkontroll APP

Användaren kan installera “GSP-9300 Remote Control” APP på en Android smart phone eller tablet. För att använda GSP-9300 som en server med hjälp av ett 3G-modem måste användaren först få en fast IP-adress från sin nätverksleverantör. Ett 3G-modem kan också användas för att fjärrstyra en GSP-9300 spektrumanalysator. För appar, se Google Play Store.

GSP-9300       3GHz Spectrum Analyzer
Option 01        Tracking Generator
Option 02        Battery Pack
Option 03        GPIB Interface

Accessories included:

Power Cord, Quick Start Guide, Certificate of Calibration, CD-ROM (with User Manual, Programming Manual, SpectrumShot Software, SpectrumShot Quick Start Guide & IVI Driver)

Free Download:
SpectrumShot    PC Software for Windows System (available on GW Instek website)
GSP-9300          Remote Control APP for Android System (available on Google Play)
IVI Driver           supports LabVIEW/LabWindows/CVI programming ( available on NI website)

Optional Accessories:

PWS-06       RF Power Meter, 6.2GHz RF Power Meter, USB DC input, N(J/F)
GSC-009      Soft Carrying Case
GRA-415      Rack Adapter Kit, 19″, 6U Size
ADB-002      DC Block BNC 50 Ohm 10MHz to 2.2GHz
ADB-006      DC Block N-TYPE 50 Ohm 10MHz to 6GHz
ADB-008      DC Block SMA 50 Ohm 0.1MHz to 8GHz
ADP-001      Adaptor, 50O, BNC(J/F) – N(P/M)
ADP-002      Adaptor, 50O, SMA(J/F) – N(P/M)

GSP-9300 Användarmanual (en)

För att ladda ner mjukvara och mer information, besök GW Instek’s hemsida.