GDS-300-200 2017-10-03T15:15:49+00:00

GDS-200/300

GDS-200/300-seriens handburna oscilloskop har ett användargränssnitt som liknar en smartphone. Displayen har touchfunktion och kan positioneras både i porträtts- och landskapsvisning. Smidigt format, lätt vikt och uppladdningsbara batterier gör den perfekt för fältverksamhet. Med den höga prestandan och den stora skärmen passar den även i laboratoriet.

En av flera finesser är att den kan göra trenddiagram (trend plot) för monitorering av långa förlopp samtidigt som användaren kan göra andra mätningar. Tillval av en 40 MHz 2-kanalig differentialprobe ökar ytterligare användningsområdet för denna ypperliga produkt.

Egenskaper

  • 200/100/70MHz bandbredd, 2 kanaler
  • 1 GSa/s realtidssamplingshastighet
  • 5M sample minnesdjup per kanal
  • 7″, 800×480 touch LCD-skärm
  • DMM (upplösning 50000 “counts”)
  • 30000 vågformer kan lagras i minnet
  • Temperaturmätning och loggningsfunktion
  • Inbyggda ingenjörsfunktioner….
  • Tillval: Differential probe

Model: GDS-307 GDS-310 GDS-320 GDS-207 GDS-210 GDS-220
Bandwidth (MHz): DC~70MHz DC~100MHz DC~200MHz DC~70MHz DC~100MHz DC~200MHz
Rise time: <5ns <3.5ns <1.75ns <5ns <3.5ns <1.75ns
Memory Depth: 5M per ch. 5M per ch. 5M per ch. 1M per ch. 1M per ch. 1M per ch.
Temp. measurement: Yes Yes Yes No No No
DMM, digit level: 50,000 counts 50,000 counts 50,000 counts 5,000 counts 5,000 counts 5,000 counts
Display 7″ 480×800 Touch panel Landscape&Portrait HxWxD(mm): 240x136x60
Ch. 2 (BNC-Shield) Input Imp. 1MΩ Max: CATII/300VRMS Input C: AC, DC, GND
2mV/div-10V/div BW Limit 20MHz 5ns-100s/div Roll 100ms/div-100s/div
Sample rate 1GSa/s Peak detect: 10ns Replay wfms. 30,000 wfms USB Device
Battery power Charge time 2.0h (75%) Operation time about 4h Weight: 1.5Kg

For more specification, see the datasheet.

Touchskärm

GDS200-300-touchdisplayÄven användningssättet för oscilloskop påverkas av de smartphones vi omger oss med. GDS-200/300-seriens oscilloskop har touchskärm och man använder sina fingrar för att bl.a. flytta vågformen, trigger-position, ändra skala etc. på skärmen. Menyval görs med ett fingerdrag och övriga mätfunktioner är intuitiva att hitta och använda.

Porträtt/landskapsvisning

GDS200-300-visningFör att underlätta visning av den mätta signalen tillåter oscilloskopet att användaren väljer stående och liggande visningsläge. Olika miljöer och tillämpningar ställer olika krav. Vid fälttest används ofta det stående (porträtt) visningsläget medans vid mätningar inomhus och där oscilloskopet kanske ställs på en bänk eller hylla vid själva mätningen, passar det liggande (landskap) läget bäst.

Samtidig användning av oscilloskop och DMM

GDS-200/300-seriens oscilloskop har en integrerade DMM som kan användas samtidigt med oscilloskopet. DMM:n kan t.ex. användas för de mer grundläggande volt/ström-mätningarna medans oscilloskopet får mäta de mer “avancerade” parametrarna. Detta ger användaren ett kraftfullt verktyg för att utföra sina mätningar.

30000 vågformsinspelningar

vagformsminneOscilloskopet har minne som kan lagra 30000 vågformer/skärmbilder. Med denna funktion kan t.ex. användaren övervaka sitt testobjekt under en längre tidsperiod. När minnet är fullt med de 30000 vågformerna kan de “spelas upp” igen och igen…. detta ger användaren ett mycket kraftfullt felsökningsverktyg.

Differential probe (option)

I många test- och mätningsmiljöer är isolation och jordproblem besvärliga problem. Dålig isolering och jordning kan få allvarliga konsekvenser för säkerheten av mätobjektet. Med differentialproben som finns som tillval för GDS-200/300 oscilloskopen kan man i de flesta fall hantera isolations- och jordningsproblematiken.

“GO/NOGO”-funktion

GDS-200/300-seriens oscilloskop har samma “GO/NOGO”-funktion som GW Insteks andra oscilloskop. Denna funktion skapar testmallar baserad på hur signalen ser ut. En redigeringsfunktion finns sedan för att göra ev. justeringar av mallen enl. önskade toleransvärden. En mycket användbar funktion som är enkel att använda.

Mjukvaruverktyg som ofta kommer till användning

I oscilloskopet finns en applikationsmjukvara med hjälpfunktioner som kalkylator för enklare till avancerade beräkningar, resistansberäkningsprogram och förklaring av olika färgkoder för resistanskomponenter.

Bildlagring och förhandsgranskning

forhandsgranskninigGDS-200/300-seriens oscilloskop har en mycket bra funktion som innebär att när användaren bläddrar bland lagrade mätningar så visas ett litet fönster med den lagrade mätningen. Det ger användaren ett snabbt kvitto på att mätningen är lagrad på ett riktigt sätt.

En snabb förhandsvisning av lagrade mätfiler är en mycket användbar funktion.

Använda som USB-minne

I hanteringen av att färdigställa mätningar och rapportera dem så kan GDS-200/300-seriens oscilloskop användas som USB-minne för att hämta och lagra filer. Anslut en USB-kabel mellan oscilloskopet och PC:n eller en handburen enhet som t.ex. en smartphone för att lagra eller hämta filer.

Temperaturmätning och loggningsfunktion

Oscilloskopet har en inbyggd funktion som innebär att användaren kan utföra temperaturmätningar och lagra (logga) värdena. Olika temperaturgivare stöds samt termoelement som B, E, J, K, N, R, S, T. Om temperaturmonitorering över en längre tidsperiod önskas så kan “trend plot”-funktionen användas, som är en enkel men mycket användbar mätning.

GDS-320      200MHz, 2-Channel, Full Touch Panel, Digital Storage Oscilloscope
GDS-220      200MHz, 2-Channel, Full Touch Panel, Digital Storage Oscilloscope
GDS-310      100MHz, 2-Channel, Full Touch Panel, Digital Storage Oscilloscope
GDS-210      100MHz, 2-Channel, Full Touch Panel, Digital Storage Oscilloscope
GDS-307        70MHz, 2-Channel, Full Touch Panel, Digital Storage Oscilloscope
GDS-207        70MHz, 2-Channel, Full Touch Panel, Digital Storage Oscilloscope

Accessories included:

GTP-100A-4   100MHz Probe. Suitable for GDS-307/207, GDS-310/210
GTP-200A-4   200MHz Probe. Suitable for GDS-320/220
GTL-207           Multimeter Test Lead x 2
GSC-010           Soft Carrying Case
GSC-011           Soft Carrying Bag
GAP-001          AC-DC Adaptor
GWS-001          Wrist Strap

Optional Accessories:

GDP-040D     40MHz Dual-Channel Differential Probe, Suitable for GDS-300/200
GTL-253         Type A – Mini USB Cable
GCL-001        Vertical Calibration Cable

Free Download Software      OpenWave 200 Software

GDS-300/200 Användarmanual (en)

För att ladda ner mjukvara och mer information, besök GW Instek’s hemsida.