GDS-3000 2017-09-29T16:12:53+00:00

GDS-3000-serien

GDS-3000-serien är GW Insteks nya plattform för 2/4-kanaliga oscilloskop upp till 500 MHz bandbredd och med en samplingshastighet av 4/5 GSa/s. Oscilloskopen är även utrustad med “Visual Persistence”-signalprocessteknologi. Funktionen “split screen” har utformats för att tillmötesgå kraven på “multi-window & multi-signal” i olika testtillämpningar. Mjukvarutillvalen för effektanalys och seriebussanalys är ytterligare hjälpmedel för att underlätta arbetet för testingenjören.

Egenskaper

 • 500/350/250/150 MHz bandbredd med 2 eller 4 kanaler
 • 4/5 GSa/s realtids samplingshastighet
  (tidsupplösning i repeterbart läge motsvarande 100 GSa/s)
 • 25k minne för varje kanal
 • VPO-teknologi
 • Stor 8-tums 800×600-skärm
 • “Split screen”-funktion
 • 3 olika valbara ingångsimpedanser (50Ω/75Ω/1MΩ)
 • Effektanalys (tillval)
 • Seriellbussanalys –  I2C, SPI och UART (tillval)

Model: GDS-3504 GDS-3502 GDS-3354 GDS-3352 GDS-3254 GDS-3252 GDS-3154 GDS-3152
Bandwidth (MHz): 500 500 350 350 250 250 150 150
Channel: 4 2 4 2 4 2 4 2
Sample rate: RTS/ETS GSa/s 4/100 4/100 5/100 5/100 5/100 5/100 5/100 5/100
VPO ( Visual Persistence Oscilloscope ) Display: 8″ TFT LCD SVGA Memory Depth: 25k/channel
Vertical Res.: 8-bit 2mV/div ~ 5V/div(1MΩ) 2mV/div ~ 1V/div (50Ω/75Ω)
1ns/div ~ 100s/div Input Imp. 1MΩ/75Ω/50Ω Auto Measurement 28
Waveform Memory 24 Panel Setup Memory 20 Auto-Set
Auto/Normal Trigger ALT Trigger TV Trigger
Cursor Readout XY Mode Zoom
Go/NoGo Zoom FFT Counter Function
Go/NoGo Output USB/Lan/RS-232 GPIB(Opt.)
Digital Storage SVGA Output Buzzer Alarm
PictBridge Compatible LabView Driver AC 100V ~ 240V

En “hi-tech” DSO-plattform

GDS-3000-serien är en högteknologisk plattform med genomtänkta funktioner och högt nyttovärde för olika testapplikationer. Tre nya differentiella prober, BNP-025, GDP-050 och BNP-100 och två nya grupper av strömtänger, GCP-005/020/100 och GCP-530/1030 har introducerats samtidigt med GDS-3000-serien för att tillhandahålla helhetslösningar för en mängd olika tillämpningar.

VPO – Visual Persistence Oscilloscope signalprocessteknologi

VPO-GDS-3000

VPO-teknologin används inte bara till att justera intensiteten av de vertikala och horisontella axlarna utan också intensiteten av den visade signalen på ett sätt som får skärmen att likna ett analogt oscilloskop. Intensiteten för signalen kan också visas som en “temperatur gradient” i färg eller som en gråskala.

När en stark signal visas kommer den att lysa kraftigare och visas under en längre tid på skärmen än för en svagare signal. Det gör att användaren enklare kan se förändringar i signalen som t.ex. att upptäcka tillfälliga onormaliteter. VPO lämpar sig bra för att mäta på videosignaler.

För mer information om VPO, se www.gwinstek.com/vpo

Unik “split screen”-funktion

split-screen-GDS3000

Den unika “split screen”-funktionen i GDS-3000-serien innebär att varje ingångskanal kan visas i en separat ruta på skärmen. Tidsbasen, vertikal och trigger-inställningarna kan göras för varje kanal separat, d.v.s. oberoende av de andra kanalerna.

Denna “fyra-oscilloskop-i-ett-funktion” är mycket användbar för de tillämpningar där man samtidigt behöver se flera signaler med mycket olika egenskaper. Den 8-tums högupplösta 800×600 LCD-skärmen gör den delade skärmen lämplig för att visa detaljer av komplexa signaler.

Komplett uppsättning av trigger-funktioner

trigger-funktioner-GDS3000

Förutom flank (edge) -trigger så erbjuder GDS-3000-serien också flera andra trigger-funktioner som video, pulsbredd, “runt”, stig & falltid (specificera tidslängd), tidsfördröjning (delay by time), “händelse-fördröjning” (delay by event) och “hold-off”.

Den höga samplingshastigheten, VPO-signalbehandlingen och den flexibla trigger-funktionen gör GDS-3000-serien till ett kraftfullt verktyg för att samla in och visa olika typer av signaler.

“Auto-range” för både tidsbas- och amplitudskala

autorange-GDS3000

“Auto range”-funktionen justerar automatiskt tidsbasen och/eller den vertikala skalan när frekvensen och/eller amplituden av insignalen förändras. Denna funktion ger användaren fördelen att oscilloskopet alltid visar vågformen på ett korrekt sätt på skärmen samt håller reda på frekvens och amplitud-förändringar i insignalen. Denna funktion är särskilt användbart när man växelvis behöver undersöka och testa flera olika punkter som innehåller signaler med olika frekvenser och amplituder.

Zoom-funktion zoom-funktion-GDS3000

GDS-3000-seriens zoomfunktion delar skärmen i två fönster, där översta fönstret visar hela den insamlade signalen och det understa fönstret visar den förstorade delen, den inzoomade vågformen. Bredden och läget på “zoom-in-fönstret” kan valfritt ställas in för att man skall kunna se den del av signalen man vill studera mer i detalj. För att flytta “zoom-in-fönstret” använder man läget “Coarse” till att snabbt flytta fönstret till det önskade läget och därefter finjusterar man med läget “Fine”.

28 automatiska mätningar

GDS-3000-serie har 28 automatiska mätfunktioner indelade i tre grupper: amplitud, tid och fördröjningsmätningar. Man kan antingen visa individuella mätningar eller alla mätningar.

FFT-mätning

FFT-funktionen på ett oscilloskop är användbart för att visa grundfrekvens och övertoner för en signal. Normalt visar man spektrumet i decibel (dB) men det gör det svårt att identifiera grundfrekvensen för en brusig signal. Men med FFTrms-funktion kan GDS-3000-serien tydligt visa grundfrekvensen för en uppmätt signal. FFT-funktion av en GDS-3000 stöder “Rectangular, Hamming, Hanning, and Black-harris windows”.

Tre (3) val för ingångsimpedans

Tre olika ingångsimpedanser 1M, 75 och 50 Ω finns tillgängliga. Välj 1MΩ för att få minsta konstlast (load)-effekt, 75Ω för videomätningar och 50Ω för RF-kommunikationstillämpningar.

XY-mode

xy-mode-GDS3000XY-funktionen för GDS-3000 möjliggör att visa 2 X-Y-mönster samtidigt, kanal 1 och 3 som den horisontella axeln och kanal 2 och 4 som den vertikala axeln. Möjliga mätningar är “Rectangular, Polar, Product and Ratio” som passar de flesta av de populära XY-applikationerna.

XY-mönster och tidsdomänvisningar (“vanlig” oscilloskopsmätning) kan ses samtidigt på skärmen. Två markörer på signalen i tidsdomän gör att man kan se motsvarande positioner i XY-mönstret.

Olika gränssnitt

gränsnitt-GDS3000

Två höghastighets-USB 2.0-portar, en på frontpanelen och en på baksidan av oscilloskopet gör det enkelt att att lagra data. På den bakre panelen finns också en USB-enhetsport för datoranslutning och pappersutskrift via en PictBridge-kompatibel skrivare. Även RS-232- och LAN-gränssnitt finns att tillgå för systemkommunikation. En SVGA-videoutgång tillåter överföring av skärmbilden till en extern projektor eller bildskärm för fjärrövervakning eller storbildsobservation. En GPIB till USB-adapter finns som ett tillval för den som önskar ett GPIB-interface.

PC SW

GDS-pc kontroll av oscilloskopGenom att via USB-kontakten koppla ihop ditt oscilloskop och använda mjukvaran FreeWave kan Du enkelt och smidigt överföra data från GDS-3000-seriens oscilloskop till din PC.

Med FreeWave kan en skärmbild lagras som en bildfil (bmp/jpg), data kan lagras (csv) och videofil (wmv) kan spelas in i realtid. Du kan inte bara lagra data utan även se på tidigare insamlade data av dina signaler. Instrumentinställningar kan enkelt göras utan att Du behöver lära Dig komplicerade programkoder. Genom att använda FreeWave kan Du få ut det mesta av GDS-3000-seriens oscilloskop med minimal ansträngning.

seriallbuss-analysSeriellbussanalys – I2C, SPI och UART (option)

Seriebussprogramvaran för GDS-3000-serien hanterar “triggning” och avkodning av de vanliga seriella bussgränssnitten I2C, SPI och UART. Enkel användning, ställ in önskat trigger-villkor och studera den avkodade signalen.

Effektanalysmjukvaran (Power Analysis) (option)

Effektanalysmjukvaran innehåller de fyra mätfunktionerna “Power Quality, Harmonics, Ripple and Inrush Current”.

Effektkvalitetsanalys innebär mätning av spänning, ström, frekvens, effekt och andra parametrar relaterade till effekt. Övertonsmätningar gör det möjligt att utvärdera signalers distorsion samt ger underlag för effektdesign och kvalitetskontroll enligt IEC-61000-3-2-standard. “Ripple”-mätningar behövs för att utvärdera DC-källans kvalitet. “Inrush Current”-mätningar ger ett värde på den ström som uppstår vid tillslag av strömförsörjningen, vilken kan orsaka skada på din krets.

effektanalys-oscilloskop

GDS-3152      150MHz, 2-Channel, Visual Persistence Oscilloscope

GDS-3154      150MHz, 4-Channel, Visual Persistence Oscilloscope

GDS-3252      250MHz, 2-Channel, Visual Persistence Oscilloscope

GDS-3254      250MHz, 4-Channel, Visual Persistence Oscilloscope

GDS-3352      350MHz, 2-Channel, Visual Persistence Oscilloscope

GDS-3354      350MHz, 4-Channel, Visual Persistence Oscilloscope

GDS-3502      500MHz, 2-Channel, Visual Persistence Oscilloscope

GDS-3504      500MHz, 4-Channel, Visual Persistence Oscilloscope

Accessories included:

User manual x 1, Power Cord x 1

GTP-151R: 150MHz(10:1) passive probe for GDS-3152/ 3154 (per channel)

GTP-251R: 250MHz(10:1) passive probe for GDS-3252/ 3254 (per channel)

GTP-351R: 350MHz(10:1) passive probe for GDS-3352/ 3354 (per channel)

GTP-501R: 500MHz(10:1) passive probe for GDS-3502/ 3504 (per channel)

Optional Accessories:

GTC-001      Instrument cart,450(W) x 430(D)mm (120V input socket)

GTC-002      Instrument cart 330(W) x 430(D)mm (120V input scoket)

GTL-110      Test lead, BNC to BNC connector

GTL-232      RS-232C cable, 9-pin female to 9-pin female, Null Modem for computer

GTL-242      USB 1.1 cable, A-B type cable 4P, 1800mm

GTP-033A      35MHz 1:1 passive probe

GTP-352R      350MHz(20:1) passive probe

Differential Probe

GDP-025:      25MHz high voltage differential probe

GDP-050:      50MHz 25MHz high voltage differential probe

GDP-100:       100MHz 25MHz high voltage differential probe

Current Probe

GCP-020:      10KHz/200A current probe

GCP-100:      100KHz/100A current probe

GCP-530:      50MHz/ 30A current probe

GCP-1030:     100MHz/ 30A current probe

GCP-206P:     power supply for current probe (2 input channels)

GCP-425P:     power supply for current probe (4 input channels)

GUG-001      GPIB to USB adapter

DS3-SBD      Serial bus analysis software I2C / SPI/ UART (for 4 channel modelonly)

DS3-PWR      Power analysis software: Power quality/Harmonic/Ripple/In-rush current measurement

GDS-3000 Användarmanual (en)

För att ladda ner mjukvara och mer information, besök GW Instek’s hemsida.

Även datablad för alla prober finns att ladda ner.