GDS-2000E 2017-09-29T16:12:17+00:00

GDS-2000E

GDS-2000E-serien av oscilloskop erbjuder modeller med tre olika bandbredder; 200MHz, 100MH och 70MHz. Det 10M sample djupa segmenterade minnet ger användaren möjlighet att på ett effektivt sätt kunna nyttja minnet och samla in långa tidsförlopp.

Egenskaper

 • 200/100/70 MHz bandbredd med 2 eller 4 kanaler
 • 1GSa/s realtids samplingshastighet för varje kanal för 2-kanals-modellen.
 • Max 1GSa/s realtids samplingshastighet för 4-kanals-modellen.
 • 10M sample minnesdjup
 • VPO (Visual Persistence Osc.) signalprocessteknologi
 • 120.000 wfm/s – vågformsuppdateringshastighet
 • 8 tum WVGA TFT LCD-skärm
 • FFT med maximalt 1M sample för att ge högre frekvensupplösning
 • Hög- och lågpass-digitalfilterfunktion
 • Segmenterat minne/sökfunktioner – optimera användningen av minnet
 • I2C/UART/SPI/CAN/LIN-buss-analysmjukvara
 • Dataloggfunktion – upp till 100 timmar
 • Möjlighet för lagringsfunktion via internet

Model: GDS-2204E GDS-2202E GDS-2104E GDS-2102E GDS-2074E GDS-2072E
Bandwidth (MHz): 200 200 100 100 70 70
Channels: 4 2 4 2 4 2
VPO ( Visual Persistence Oscilloscope ) Display: 8″ TFT LCD WVGA Memory Depth: 10M pts
Sample Rate RTS/ETS: 1 GSa/s / 100GSa/s Vertical Res.: 8-bit 1mV/div ~ 10V/div
1ns/div ~ 100s/div Input Imp. 1MO Auto Measurement 36
Waveform Memory 24 Panel Setup Memory 20 Auto-Set
Auto/Normal Trigger TV Trigger Cursor Readout
XY Mode Zoom Zoom FFT
Go/NoGo + Output Counter Function Buzzer Alarm
Data logger App SW USB/RS-232 Digital Storage
PictBridge Compatible LabView Driver AC 100V ~ 240V

Samplingshastighet

Två-kanals-modellen har en realtids samplingshastighet på 1GSa/s för varje kanal medans fyra-kanals-modellen har totalt maximalt 1GSa/s för alla kanalerna.

Vågformsuppdatering på 120.000 wfm/s och olika minnesdjup

snabb-vagformsuppdateringshastighet

GDS-2000E-oscilloskopet ger användaren möjlighet att enkelt studera olika insvängningsförlopp och transienter genom att använda den avancerade VPO (Visual Persistence Oscilloskop) signalbehandlingsteknologin och den 120.000 wfm/s snabba vågformsuppdateringshastigheten. Oscilloskop med VPO-teknologi visar signalerna “tredimensionellt” genom att inte bara visa amplitud, tid utan också signalstyrkan för varje punkt på skärmen. 256 färgnyanser visar tydligt ev. vågformsförändringar. Jämfört med konventionella minnesoscilloskop ger GDS-2000E-serien en mer naturlig och äkta visning av signalen som är mycket nära den ursprungliga analoga signalen.

VPO-bildskarm

Minnesdjupet är 10M sample, vilket ger användaren möjlighet att mäta på och lagra långa tidsförlopp. Inställningar kan göras på 1K, 10K, 100K, 1M eller 10M minnesdjup. Dock gäller 120.000 wfm/s vågformsuppdateringshastighet endast när man använder kortaste minnet (1k). Kortare minnesdjup ger högre vågformsuppdateringshastighet, vilket gäller för alla digitala oscilloskop. För se snabba signalförändringar (hög vågformsuppdateringshastighet krävs) använder man så kort minne som möjligt.

Lågt bakgrundsbrus – fördelaktigt för små signalmätningar

lagt egetbrus

Vid mätning av låga signaler kommer oscilloskopets egna brus att påverka mätresultatet. Lågbrusförstärkaren för GDS-2000E-serien har konstruerats för att ge oscilloskopen ett lågt egetbrus. Som tabellen ovan visar har GDS-2000E-serien ett egetbrus på ca 640uV vid en vertikalinställning av 2mV/div, vilket är vida överlägset av vad konkurrerande oscilloskop kan uppvisa. (*): Mätdata har hämtats från ett verkligt test.

Liten signal “autoset” återställande kapabilitet

Autoset-funktion för GDS-2000E-serien kan så snabbt som på 0,7 sekunder automatiskt justera in inställningarna för en signal, även på så små signaler som motsvarar 8mV/30Hz.

Dubbla displayfönster med zooma in och “play/pause”-funktioner

dubbla-displayfonster

GDS-2000E-serien har dubbla displayfönster med zoom-in-funktion för att kunna visa hela den insamlade vågformen samtidigt som den del av signalen som är mest intressant kan visas uppförstorad. Genom att justera “time/div” kan användaren bestämma hur stor del av signalen man vill visa. Signalen kan pausas (Run/Stop) i zoom-in-läge för att underlätta analysen. Med funktionen för vågformssökning kan olika “event” (händelser) snabbt identifieras och undersökas. Tillsammans med det 10M sample långa minnet ger GDS-2000E bra förutsättningar för att samla in och analysera även långa tidsintervall.

36 automatiska mätningar med statistikfunktion

36-automatiska-matningar

GDS-2000E-serien ger möjlighet att välja 36 olika automatiska mätningar. De parametrar som mäts är spänning, ström, tid, frekvens och tidsfördröjning. Totalt kan 8 olika mätningar utföras samtidigt. Med valt statistikläge kan användaren analysera medelvärdet, max, min och standardavvikelsen. De automatiska mätningarna erbjuder ett effektivt verktyg för att säkerställa den uppmätta signalens integritet och identifiera oönskade fenomen.

Digital filterfunktion

Ingenjörer besväras ofta av störningar medan de mäter signaler i elektriska kretstest. GDS-2000E-serien har en digital filterfunktion som kan ställas in på högpass- eller lågpass-filter. Funktionen ger användaren möjlighet att ställa in filterfrekvensen på valfritt värde för varje kanal. Med funktionen “Tracking ON/OFF” kan man enkelt sätta samma filterfrekvens för alla kanaler.

Dataloggfunktion

Med dataloggfunktion kan man under en längre tid spela in och studera en signal. Inspelningstid och intervall kan ställas in. Inspelningstid kan väljas från 5 minuter till 100 timmar och inspelningsintervallet är minimum 5 sekunder. Lagrat format för insamlad data och CSV-filformat för varje kanal kan också väljas. Data kan lagras via USB-porten eller i en dator via LAN-anslutning.

I2C/SPI/UART/CAN/LIN seriellbuss-trigger och avkodningsfunktion

GDS-2000E-serien erbjuder seriell bussanalysfunktion och 10M sample långt minne för att “trigga”, avkoda och analysera I2C, SPI, UART-seriebussar och den inom fordonsindustrin ofta använda CAN/LIN-bussen.

Sökfunktion

sokfunktion-triggervillkor

Användare kan snabbt söka och hitta den del av signalen där trigger-villkoret är uppfyllts. Vita trianglar markerar positionen på varje uppfyllt sökvillkor.

Längst ner till vänster på skärmen visas en siffra för totalt antal sökvillkor som hittats. Man kan också spara alla markeringar för att kunna jämföra med nästa mätning.

Segmenterat minne

Segmenterat-minne-GDS2000E

För att optimera användningen av det inbyggda minnet i oscilloskopet har GDS-2000E-serien en funktion för kunna segmentera minnet. Funktionen innebär att användaren kan välja delar av signalen som skall lagras för senare analys. Därigenom behöver man inte uppta minnet med att lagra ointressant information utan enbart de delar man är intresserad av att se.

Den segmenterade minnesfunktionen medger att man kan välja upptill 29 000 sektioner eller segment. Efter att en signal har lagrats kan användaren hoppa mellan de olika segmenten genom att vrida på den tillhörande ratten. Varje segment kan också snabbt analyseras genom att välja funktionen “Analyze Segments”.

1M FFT-frekvensfunktion

1M-FFT-funktion

FFT-funktionen för GDS-2000E-serien ger maximalt en 1M sample display för att klara av att visa frekvensdomänen med hög noggrannhet. Fyra olika FFT-fönster är möjliga, nämligen “Rectangular, Hamming, Hanning, and Black-harris”. Användaren väljer det fönster som passar bäst för sin tillämpning. GDS-2000E-serien erbjuder inte bara FFT-funktion utan också FFTrms, vertikal justering och lokala zoom-in-funktioner. Snabb vågformsuppdateringshastighet inklusive olika sökfunktioner gör denna funktion till ett bra verktyg för den som vill utvärdera frekvensdomänen för sin signal.

GDS-2204E      200MHz, 4-Channel, Digital Storage Oscilloscope
GDS-2202E      200MHz, 2-Channel, Digital Storage Oscilloscope
GDS-2104E      100MHz, 4-Channel, Digital Storage Oscilloscope
GDS-2102E      100MHz, 2-Channel, Digital Storage Oscilloscope
GDS-2074E       70MHz, 4-Channel, Digital Storage Oscilloscope
GDS-2072E       70MHz, 2-Channel, Digital Storage Oscilloscope

Accessories included:

Quick Start Guide x1, User Manual CD x1, Power Code x1
GTP-070A-4:      70MHz (10:1/1:1) Switchable passive probe for GDS-2072E/2074E (one per channel)
GTP-150A-4:      150MHz (10:1/1:1) Switchable passive probe for GDS-2102E/2104E (one per channel)
GTP-300A-4:      300MHz (10:1/1:1) Switchable passive probe for GDS-2202E/2204E (one per channel)

GDS-2000E Användar manual (en)

För att ladda ner mjukvara och mer information, besök GW Instek’s hemsida.