GDS-2000A 2017-09-29T16:11:36+00:00

GDS-2000A

GDS-2000A-serien av minnesoscilloskop erbjuder upp till 4 kanaler och 300 MHz i bandbredd. Ett segmenterat minnet av 2M sample ger Dig som användare möjlighet att kunna nyttja minnet effektivt genom att ignorera de tidsperioder då ingen aktivitet som ger en trigger äger rum. GDS-2000A är ett effektivt oscilloskop för signalanalys, problemdiagnos och felsökning.

Egenskaper

  • 300MHz/200MHz/100MHz/70MHz bandbredd med 2 eller 4 kanaler
  • 2GSa/s realtids samplinghastighet

Model: GDS-2304A GDS-2302A GDS-2204A GDS-2202A GDS-2104A GDS-2102A GDS-2074A GDS-2072A
Bandwidth (MHz): 300 300 200 200 100 100 70 70
Channels: 4 2 4 2 4 2 4 2
VPO ( Visual Persistence Oscilloscope ) Display: 8″ TFT LCD SVGA Memory Depth: 2M pts
Sample Rate RTS/ETS: 2 GSa/s / 100GSa/s Vertical Res.: 8-bit 1mV/div ~ 10V/div
1ns/div ~ 100s/div Input Imp. 1MΩ Auto Measurement 36
Waveform Memory 24 Panel Setup Memory 20 Auto-Set
Auto/Normal Trigger ALT Trigger TV Trigger
Cursor Readout XY Mode Zoom
Go/NoGo Go/NoGo Output Zoom FFT
Counter Function Function Generator opt. Logic Analyzer opt.
PictBridge Compatible USB/RS-232 LAN and GPIB opt)
Data logger App SW Digital Storage Buzzer Alarm
SVGA Output LabView Driver AC 100V ~ 240V

2M pts minne

2M sample minnesdjup med segmenterat minne och sökfunktion är standard för GDS-2000A-serien. Minnet kan delas upp i 2048 segment med en tidsupplösning på 8ns. Varje segment, 1k samples, lagras med data när en trigger sker och detta gör att man på ett effektivt sätt kan nyttja minnet. När signalen är lagrad i minnet kan man definiera sökvillkor och därigenom snabbt markera den eller de sekvenser av signalen man är intresserad av. Med zoom (zoom window) och “play/pause”-knappen kan man sedan enkelt och snabbt söka i minnet efter händelse som uppfyller sökvillkoret.

Vågformsuppdatering på 80.000 wfm/s och VPO-teknik

Vagformsuppdateringshastighet

En hastighet på 80 000 insamlade vågformer per sekund (wfm/s) ger användaren förutsättningar att hinna samla in och utvärdera signaler som uppträder sporadiskt och sällan. Med den avancerade VPO-signalprocessteknologin, som finns i GDS-2000A-serien, får man en kompletterande funktion för att skilja ut de signaler som uppträder mer sällan än grundsignalen. För mer information om VPO, se www.gwinstek.com/vpo

Uppgradera till “Mixed Signal” Oscilloskop (MSO)

LIN-bussenGDS-2000A-serien ger flexibilitet för att enkelt göra konvertering ifrån ett oscilloskop till ett kombinerat oscilloskop/logik analysator (MSO). Två utrymmen (slots) finns på baksidan av oscilloskopet för att möjliggöra användning av olika insticksmoduler. Med en 8 eller 16 digital kanals modul får man som användare logikanalysator- (parallellbuss) funktionalitet, samt stöd för analys och avkodning av seriebussarna I2C, SPI, och UART.

CAN- och LIN-bussar är de mest populära kommunikations-standarderna för bilelektronik. Man kan ladda ner CAN/LIN-busstrigger och analysprogram från GW Insteks webbsida för få den funktion till sin GDS-2000A-logikanalysator.

Användaren kan även ladda ner “Advanced Logic”-programvara till sin GDS-2000A för att få de fyra logiska villkoren “OR”, “AND”, “NOR” och “NAND” vilket ger ytterligare logiktrigger och analysfunktion.

Funktionsgenerator (option)

Plug-in-modulen för funktionsgenerator (Direct Digital Synthesis) är ett tillval (option) för GDS-2000A-serien. Funktionsgeneratorn kan generera sinus, triangel och fyrkant-vågformer. För fyrkant-vågformen finns också funktionen variabel “duty cycle”. Två funktionsgeneratorer kan användas samtidigt för att ge dubbla utsignaler. Med en inbyggd generator kan verifikation av elektriska egenskaper och funktioner av din DUT (Device Under Test) ske direkt med oscilloskopet.

inbyggd-funktionsgenerator

Fler “plug-in”-optioner

Förutom logikanalysator och funktionsgeneratormodulerna finns också för GDS-2000A-serien tillvalet av gränssnittsmodulerna LAN/SVGA och GPIB. Möjligheten med olika tillval av moduler ger en stor flexibilitet i användningen. Modulerna går dessutom att installera av Dig som användare och gör det enkelt att i efterhand uppgradera oscilloskopet. Två moduler kan installeras samtidigt. Tillgängliga moduler är: (1) 8-kanals logikanalysator (2) 16-kanals logikanalysator (3) Funktionsgenerator (4) LAN/SVGA-gränssnitt modul (5) GPIB gränssnittsmodul.

Zoom

fonsterzoomGDS-2000A-serien är utrustad med en zoomfunktion, som gör det möjligt för användaren att visa detaljerad information av den del av vågformen som ligger i zoomfönstret. Under zoomläget visas hela vågformen som finns i minnet i övre fönstret och den “inzoomade” delen av vågformen visas i det nedre fönstret på skärmen.

Användaren kan ställa in det “inzoomade” intervallet genom att justera “TIME/DIV”-ratten och panorera fönstret genom att vrida ratten “POSITION”.

“PLAY/PAUSE”-funktion

playpause“Play/pause”-knappen på frontpanelen kan ställas in för att automatiskt bläddra hela den inkommande vågformerna genom att flytta (scrolla) zoomfönstret över skärmen, vilket gör det möjligt för användaren att se signalen mer i detalj.

Själva hastigheten och riktningen på “scrollningen” kan användaren ställa in. Själva “scrollningen” kan stannas genom att trycka på “PAUSE” knappen. “PLAY/PAUSE”-ihop med sökfunktionen ger Dig som användare ett tidseffektivt hjälpmedel att söka i det stora minnet efter det som intresserar Dig.

Kompletta trigger-funktioner

triggerfunktionerGDS-2000A erbjuder flera olika trigger-funktioner. Förutom “Edge, Delay, Pulse Width, Alternate, Single, Rise & Fall Time trigger” ger GDS-2000A också “Video and Runt trigger”. Analys och avkodningsfunktioner för parallellbuss och seriebuss som I2C, SPI och UART stöds efter installation av den digitala 8 eller 16 kanaliga modulen. Kompletta trigger-funktioner gör GDS-2000A till det bästa valet i sin klass för att samla in och analysera en signal.

36 automatiska uppmätningar

GDS-2000A erbjuder upp till 36 vågformsmätningar inklusive spänning/ström, tid/frekvens och fördröjningsmätningar. 8 av 36 mätningar kan väljas för att samtidigt visas på skärmen. Med statistikläge kan användaren analysera medelvärde, maximum, minimum och standardavvikelsen för den lagrade vågformen. Med hjälp av den analyserade statistiken kan användaren säkerställa signalens integritet.

Data-logger

Efter installation av “DataLog”-mjukvaran kan användaren studera sin signal under lång tid för att säkerställa sin signals/produkts tillförlitlighet.

DATALOG-funktionen ger användaren möjlighet att ställa total tid och intervall för lagringen av mätdata. Formatet på datalagringen kan vara oscilloskopets interna format för vågformer eller CSV-fil. Data kan lagras i USB-minne, internt i GDS-2000A eller i extern dator via LAN.

Digital Voltmeter

DVM-inbyggd voltmeterEn integrerad digital voltmeter-funktion ger effektivt och enkelt samtidigt värden för spänning och frekvens. Mjukvaran kan laddas ner från GW Insteks webbsida.

“H-Expansion”

Ytterligare ett mjukvarutillägg som laddas ner GW Insteks webbsida är “H-Expansion”, vilket gör att användaren kan flytta trigger-punkten till vilken position som helst på skärmen och sedan ändra tidbasen för att inte missa detaljer i signalen.

GDS-2072A       70MHz, 2-Channel, Digital Storage Oscilloscope
GDS-2074A       70MHz, 4-Channel, Digital Storage Oscilloscope
GDS-2102A      100MHz, 2-Channel, Digital Storage Oscilloscope
GDS-2104A      100MHz, 4-Channel, Digital Storage Oscilloscope
GDS-2202A      200MHz, 2-Channel, Digital Storage Oscilloscope
GDS-2204A      200MHz, 4-Channel, Digital Storage Oscilloscope
GDS-2302A      300MHz, 2-Channel, Digital Storage Oscilloscope
GDS-2304A      300MHz, 4-Channel, Digital Storage Oscilloscope

Accessories included:

Quick start guide*1 ,User manual CD*1 ,Power Cord*1
GTP-070A-4:       70MHz(10:1/1:1) Switchable passive probe for GDS-2072A/2074A(One per channel)
GTP-150A-2:      150MHz(10:1/1:1) Switchable passive probe for GDS-2102A/2104A(One per channel)
GTP-250A-2:      250MHz(10:1/1:1) Switchable passive probe for GDS-2202A/2204A(One per channel)
GTP-350A-2:      350MHz(10:1/1:1) Switchable passive probe for GDS-2302A/2304A(One per channel)

Options:

DS2-LAN       Ethernet & SVGA Output
DS2-GPIB      GPIB Interface
DS2-FGN       DDS Function Generator, 5MHz, sine/square/triangle/pulse function
DS2-08LA      8-Channel Logic Analyzer, Includes 8-channel card(GLA-08) and 8 channel probe (GTL-08LA)
DS2-16LA      16-Channel Logic Analyzer, Includes 16-channel card(GLA-16) and 16 channel probe (GTL-16LA)

Optional Accessories

GTL-08LA:    8-channel Logic Analyzer probe
GTL-16LA:    16-channel Logic Analyzer probe
GLA-08:       8-channel Logic Analyzer Card
GLA-16:       16-channel Logic Analyzer Card

GDS-2000A Serie Användarmanual (en)

För att ladda ner mjukvara och mer information, besök GW Instek’s hemsida.