GDS-1000B 2017-09-29T16:10:35+00:00

GDS-1000B

GDS-1000B är ett generellt oscilloskop, med full funktionalitet inklusive parametermätningar, markörindikeringar, digital voltmeter och dataloggfunktion samt med ett pris/prestanda förhållande som utmanar alla oscilloskop på marknaden som faller inom kategorin generella oscilloskop. Oscilloskopet passar till många olika tillämpningar inom undervisning, utveckling och produktion. Helt enkelt ett mycket bra generellt oscilloskop.

Egenskaper

  • 100/70/50 MHz bandbredd med 2 eller 4 kanaler
  • 1 GSa/s realtidssamplingshastighet
  • 10M sample minnesdjup per kanal
  • 7″, 800×480 WXGA LCD-skärm
  • 256 olika färgnyanser (signalvariationer)
  • 1M punkters FFT frekvenssignal display
  • Nollställningsfunktion för tidsbas och trigger
  • Kompakt och innovativ formdesign

GDS-1054B Ch. 4 Bw. DC-50MHz Rise Time 5ns Bw. Limit 20MHz
GDS-1072B Ch. 2 + ext Bw. DC-70MHz Rise Time 5ns Bw. Limit 20MHz
GDS-1074B Ch. 4 Bw. DC-70MHz Rise Time 5ns Bw. Limit 20MHz
GDS-1102B Ch. 2 + ext Bw. DC-100MHz Rise Time 3.5ns Bw. Limit 20MHz
GDS-1104B Ch. 4 Bw. DC-100MHz Rise Time 3.5ns Bw. Limit 20MHz
Display: 7″ TFT WVGA color Memory Depth: 10M Sample rate 1GSa/s Vertical Res. 8 bit
1mV-10V/div 1ns/div – 100s/div Peak Detection 2ns (typ.) Auto measurement 36
Waveform Memory 24 Panel Setup Memory 20 Auto-Set X-Y Mode
Waveform Signal Process: +, -, ×, ÷, FFT, FFTrms, Spectral Mag.
Cursor Readout Go-NoGo USB/Ethernet AC 100V ~ 240V

Vågformsuppdatering på 50.000 wfm/s

vagformsuppdatering-GDS1000BÄven om GDS-1000B faller under kategorin generella oscilloskop har den en hastighet på 50 000 insamlade vågformer per sekund (wfm/s). Det ger användaren möjlighet att t.ex. som bilden visar se en frekvensmodulerad signal. Ett vanligt digitalt oscilloskop har ej möjlighet att hinna med och visa denna typ av signaler.

Men med ett GDA-1000B oscilloskop kan man visa modulationsvariationen och olika detaljer i signalen på ett enkelt sätt.

256 olika färgnyanser

monokromdisplay-for-videoMed den displayteknik som används av GDS-1000B serien av oscilloskop kan 256 olika färgnyanser visas och som avspeglar signalens fluktuation. Men det innebär också att signalen kan återges på ett sådant sätt som ger användaren en känsla av analog skärmteknik. Om en video-signal ansluts till ingången kan oscilloskopet för varje detalj av signalen istället för färgnyanser använda olika intensitet.

En “tråkig” monokrom-skärm får nu “liv” med olika intensitetsnivåer. I detta fall då en videosignal återges är det på ett sätt som en vidoetekniker är van att se signalen.

10M minnesdjup per kanal

10M-minnesdjupMed 10M sample minne per kanal ger GDS-1000B användaren möjlighet att samla in vågformsdata för en längre tidsperiod samtidigt som en hög tidsupplösning på signalen kan erhållas. Med ett stort minne på 10M kan användaren både få överblick över sin signal och genom zoom-funktionen kunna se detaljer.

1GSa/s samplingshastighet och 10M sample minne ger Dig som användare ett mycket kraftfullt verktyg för att fånga engångsförlopp.

1M FFT-samplingsanalysläge

FFT-matning-oscilloskopGDS-1000B oscilloskop har ett FFT (Fast Fourier Transform) analysläge med ett 1M sample minnesdjup. Med ett så pass stort minne kan frekvensmätningar göras där användaren kan se detaljer i spektrat som ej var möjligt med ett mer vanligt minne på 1000 punkter. I kombination med den höga vågformsuppdatering på 50.000 wfm/s ger det användaren en känsla av att använda en realtidsspektrumanalysator.

Bilden till höger visar en 200 kHz bärvåg som moduleras med en FM-signal på 40 KHz och 5 kHz frekvensdeviation. Man kan klart se 5 kHz “frekvenstopparna”.

Zoom-funktion

Oscilloskopet har en zoomfunktion som medger att man kan visa detaljerad information av en del av signalen. I zoomläget visas hela den insamlade vågformen i övre fönstret på skärmen medans den “inzoomade” delen av signalen visas i det nedre fönstret. Med “play/pause”-funktionen kan användaren snabbt bläddra sig igenom hela den inkommande vågformen och sedan mer i detalj “zooma” in sig på signalen där man vill studera mer noggrant.

Trigger

GDS-1000B oscilloskopen har en mångsidig trigger-funktion som inte bara medger flank trigger utan även fördröjning (delay), pulsbredd och video-trigger. Beroende på den studerade vågformen kan användaren välj den trigger-funktion som passar bäst för att fånga/trigga sin signal.

XY-modexy-mode-oscilloskop-GDS-1000B

XY-mode är en nyttig funktion för t.ex. utbildning. Studenterna kan använda XY-läget för att förklara Lissajou-diagram då det är enkelt att förstå sambandet mellan vågform och frekvens genom att mäta sinusvågor med olika frekvenser på två kanaler.
Det finns även andra tillämpningar där xy-mode kan användas och är en viktig funktion.

Digital Voltmeter

En integrerad voltmeter-funktion ger effektivt och enkelt samtidigt värden för spänning och frekvens. Mjukvaran kan laddas ner från GW Insteks hemsida.

GO/NOGO-funktion

GDS-GoNoGo-test-oscilloskop

En viktig funktion i många tillämpningar för bl.a. produktionstest är “Go/NoGo”. Användaren kan definiera en egen testmall med olika toleransförhållanden. Signalen kommer sedan att testas av mot mallen och “Go” eller “NoGo” kommer att anges. Man väljer även om testet skall stoppas eller fortsätta vid ett “NoGo”, d.v.s. om signalen ligger utanför de satta gränserna.

Datalogg-funktion

Loggfunktionen gör att användaren under en längre tid kan spela in och studera en signal. Inspelningstid och intervall kan ställas in. Inspelningstid kan väljas allt ifrån 5 minuter till 100 timmar. Minimala inspelningsintervallet är 5 sekunder.  Lagrat format för insamlad data och CSV-filformat för varje kanal kan också väljas. Data kan lagras i en dator via LAN-anslutning eller via den inbyggda USB-porten.

Digital filterfunktion

Störningar av signaler i elektriska kretstest under mätning förekommer ofta.  Oscilloskopet har därför en filterfunktion som kan ställas in på högpass- eller lågpass-filter.  Funktionen ger användaren möjlighet att ställa in filterfrekvensen på valfritt värde för varje kanal.  Med funktionen “Tracking on/off” kan man enkelt sätta samma filterfrekvens för alla kanaler.

36 automatiska uppmätningar

GDS-1000B erbjuder upp till 36 vågformsmätningar inklusive spänning/ström, tid/frekvens och fördröjningsmätningar. 8 av 36 mätningar kan väljas för att samtidigt visas på skärmen. Med statistikläge kan användaren analysera medelvärde, maximum, minimum och standardavvikelsen för den lagrade vågformen. Med hjälp av den analyserade statistiken kan användaren säkerställa signalens integritet.

Program för anslutning mot PC

openwave-anslutning-av-oscilloskop-till-PCVia programvaran Openwave utvecklat av GW Instek kan användaren enkelt ansluta GDS-1000B oscilloskopet via USB-porten till en datorn. Vågformsavläsning kan göras från PC-skärmen och lagring av signaldata kan göras i datorn för att senare användas eller analyseras.

Openwave-programvaran är ett mycket kraftfullt verktyg för att sammanställa rapporter eller att integrera i ett system.

GDS-1104B       100MHz, 4-Channel, Digital Storage Oscilloscope
GDS-1102B       100MHz, 2-Channel, Digital Storage Oscilloscope
GDS-1074B         70MHz, 4-Channel, Digital Storage Oscilloscope
GDS-1072B         70MHz, 2-Channel, Digital Storage Oscilloscope
GDS-1054B         50MHz, 4-Channel, Digital Storage Oscilloscope

Accessories included:

GTP-100B-4      100MHz Passive Probe. Suitable for GDS-1104B, GDS-1102B
GTP-070B-4      70MHz Passive Probe. Suitable for GDS-1074B, GDS-1072B

Optional Accessories:

GDB-03       Demo Board
GTL-110      Test lead, BNC to BNC heads
GTL-242      USB cable, USB2.0 A-B type cable 4P

GDS-1000B Användarmanual (en)

För att ladda ner mjukvara och mer information, besök GW Instek’s hemsida.