AFG-3000 2017-10-04T11:21:01+00:00

AFG-3000

AFG-3000 är en arbiträr vågformsgenerator (arbitrary waveform generator) avsedd för produktions- och forsknings&utvecklingstillämpningar. Vågformsgeneratorn finns i två olika modeller med bandbredden 80 MHz (AFG-3081) och 50 MHz (AFG-3051). Flera olika standardvågformer finns redan lagrade internt för att möta användarnas olika behov.

AFG-3000-serien erbjuder också en 16 bitar hög upplösning, 200 MSa/s samplingshastighet och ett 1M-minnesdjup. Vågformer kan skapas och editeras direkt via det intuitiva användargränssnittet.

Egenskaper

 • Brett frekvensområde från 1uHz till 80/50MHz
 • Hög samplingshastighet 200 MSa/s
 • 16-bitars amplitudupplösning
 • Högupplösande 4.3″ LCD-skärm
 • Hjälpmenyer
 • Impedansomkopplare
 • Fyra olika sätt att skapa arbiträra vågformer
 • CSV-fil uppladdning
 • Importera vågformer från GDS-2000-seriens oscilloskop
 • Vågformsediteringsprogram för PC
 • USB, RS-232, GPIB-gränssnitt

För flera specifikationer, se databladet.

Waveforms Sine, Square, Ramp, Pulse, Noise, DC, Sin(x)/x, Exponential Rise, Exponential Fall, Negative Ramp
Arbitrary Waveforms
ARB Function Built in
Sample Rate 200 MSa/s
Repetition Rate 100 MHz
Waveform Length 1M points
Amplitude Resolution 16 bits
Non-Volatile Memory 10 1M waveforms(1)
User define Output Section Any section from 2 to 1M points
User define Mark Output Any section from 2 to 1M points
Frequency Characteristics
Range Sine AFG-3081: 80 MHz , AFG-3051: 50 MHz
Range Square AFG-3081: 80 MHz , AFG-3051: 50 MHz
Range; Triangle, Ramp 1 MHz
Resolution 1uHz
Output Characteristics
Amplitude Range 10 mVpp to 10 Vpp( into 50Ω) , 20 mVpp to 20 Vpp(open-circuit)
Accuracy ± 1% of setting ±1 mVpp (at 1 kHz,>10 mVpp)
Resolution 0.1 mV or 4 digits

För flera specifikationer, se databladet.

Frekvensområde från 1uHz till 80/50MHzAFG3000-vågformsgenerator

AFG-3000-seriens arbiträra vågforms/funktionsgenerator använder “direct digital synthesis” (DDS)-teknik för att generera stabila och exakta vågformer. Maxfrekvens är 80 MHz (AFG-3081) eller 50 MHz (AFG-3051) med en minsta upplösning på 1uHz över hela frekvensområdet.

De inbyggda standardvågformerna omfattar bl.a sinus, fyrkant, triangel, ramp, puls och buller.

Modulering-, svep- och burst-funktioner

AFG3000-moduleringssignaler

Moduleringsfunktionen, inklusive AM, FM, FSK och PWM, täcker de flesta av de moduleringsformat som efterfrågas på marknaden. En dedikerad utgångskontakt för moduleringssignalen finns på frontpanelen för t.ex. övervakning av moduleringssignalen eller andra kontrolländamål. Antingen en intern signal eller en extern signal kan väljas för att utföra moduleringen.

FSK är ett frekvensmoduleringssystem där digital information överförs genom signalfrekvensvariation. BFSK (binär FSK)-modulering sker med hjälp av två frekvenser för att representera datavärdet 1 respektive 0.

PWM-moduleringPWM (Pulse-width modulation) är ett digitalt moduleringsschema där informationen överförs till en pulsad signal med varierande pulsbredd. Huvudanvändningen av PWM-modulering är dock att justera uteffektnivån av den modulerade signalen genom styrning av pulsbredden för drivsignalen. Ett exempel är varvtalsreglering av en motor och kontroll av lyseffekten för LED-belysning. Med pulsbreddvariation av drivsignalen kommer rotationshastigheten för motorn och luminansen hos lysdioden att ändras.

Svep-funktionen stödjer tre “trigger”-lägen; INT, EXT och manuell samt de två sveplägena LOG och LIN. Varje gång en triggersignal sänds kommer funktionsgeneratorn att börja svepa genom det definierade frekvensområdet och beroende på inställningen antingen med logaritmiskt eller linjärt svep.

För att använda burst-funktionen måste först repetitionsfrekvensen sättas och sedan behöver varaktigheten (time duration) för varje burst definieras eller antal cykler i varje burst. Även polariteten och fasen för pulserna i bursten kan bestämmas.

200 MSa/s hög samplingshastighet

En arbiträr vågform består av en serie av samplade datapunkter. Frekvensen på vågformen är samplingsfrekvensen dividerad med de antal datapunkter AFG3000-samplingsfrekvens-funktionsgeneratorsom vågformen är konstruerad av, d.v.s. frekvensen = samplingsfrekvens/antalet punkter i en vågform. Baserat på ovanstående resonemang innebär det att ju högre samplingshastighet desto högre vågformsfrekvens kan uppnås.

En sinus-vågform sammansatt av 100 datapunkter kommer att ha en frekvens av 2 MHz med 200 MSa/s samplingshastighet men får bara en frekvens av 1,25 MHz med 125 MSa/s samplingshastighet. AFG-3000 har en samplingshastighet på 200 MSa/s och kan då generera en sinus-vågform med en maxfrekvens på 100 MHz om vi räknar med att vågformen är sammansatt av endast två datapunkter.

16-bitars amplituds upplösning

AFG3000-16bitars-upplosningMed en 16-bitars amplitudupplösning kan AFG-3000 funktionsgeneratorn visa en jämn vågform medan en generator med lägre upplösning visar en “taggigare” och ojämnare vågform. Om exempelvis 10V är uppdelad i 10.000 lika delar skulle varje del få en upplösning på 1mV. Vid användning av en 16 bitars upplösning för 10V är den minsta möjliga upplösningen 0,15mV, medan för en 12bitars upplösning blir den minsta möjliga upplösningen 2,4mV. Med 16 bitars upplösning kommer bitupplösning att vara en jämn rak linje men med en bitupplösning på 12 bitar skulle den räta linjen få ett trappstegsliknande utseende.

1M sample djupt vågformsminne

AFG3000-1M-vagformsminneAFG-3000-serien kan spara 10 olika uppsättningar av vågformer. Varje uppsättning kan spara inställningarna som gjorts via frontpanelen samt data för en 1M sample arbiträr vågform.

Med ett 1M sample djupt minne kan generatorn lagra komplexa vågformer. Dessutom kan endast delar av vågformen editeras eller sändas ut på utgången. Detta är en unik funktion som ger användaren mer flexibilitet vid hantering av vågformen.

Enkel och flexibel vågformsgenerering

Det finns för AFG-3000 fyra sätt att generera arbiträra vågformer; direkt från frontpanelen, med PC-programvara, genom uppladdning av CSV-filer eller från ett oscilloskop från GDS-2000-serien.

Från frontpanelen

Allt ifrån vågformsredigering, I/O-konfigurering och lagring och hämtning av panelinställningar kan göras direkt via frontpanelen. Från frontpanelen kan användaren redigera den arbiträra vågformen och samtidigt se de editeringar som görs enl. principen WYSIWYG (What You See is What You Get).

Uppladdning CSV-filer

AFG-3000 stöder CSV-redigering för arbiträr vågformsgenerering. CSV-filen kan skapas på många sätt, bland annat med hjälp av Excel, annan programvara eller från frontpanelens redigering. Redigerade CSV-filer kan laddas ner till funktionsgeneratorn från antingen USB eller dator.

Vågformer från oscilloskop

AFG3000-skapa-vagformer-fron-oscilloskopAFG-3000 arbiträr vågformsgenerator kan anslutas direkt till ett GW Instek GDS-2000-series oscilloskop och via USB-kabel ladda ner oscilloskopets insamlade vågform.

Arbiträr vågformsredigeringsprogramvara

Ett PC-program för AFG-3000 vågformsredigering finns att ladda ner från GW Insteks webbsida. Programvaran innehåller inte bara vågformsediteringsfunktioner utan också ett brett utbud av aritmetiska operationer för vågformer. De vanligaste vågformerna, inklusive Rayleigh, Gaussian, Normal Noise, Pseudo Ternary, bipolar AMI, Manchester, Differential Manchester, RS-232 och NRZ etc. finns klara att använda eller att editera innan användningen.

Impedansomkopplare & hjälmenyer

Funktionsgeneratorn ger användaren möjlighet att välja impedans 50 ohm eller högimpedans (High-Z), vilket garanterar en rätt impedanskompatibilitet. De inbyggda hjälpmenyerna underlättar för användaren att förstå AFG-3000:s funktioner.

KommunikationsgränssnittAFG3000-hogupplosande-display

AFG-3000 stöder GPIB, RS-232 och USB som kommunikationsgränssnitt. Generatorn har också stöd för IEEE 488.2-protokoll och kommandon för att kunna integreras i automatiska testsystem.

Högupplösande 4.3″-skärm

AFG-3000 är utrustad med en 4,3″ LCD-skärm med 480×272-upplösning. Den stora grafiska displayen gör att användaren kan studera både inställningar och vågformen klart och tydligt.

AFG-3081      80 MHz Arbitrary Function Generator
AFG-3051      50 MHz Arbitrary Function Generator

Accessories included:

GTL-110× 1
Instruction Manual×1
Power cord×1

Kommer att läggas till . . .

AFG-3000 “Quick start guide” (en)

AFG-3000 Användarmanual (en)

För att ladda ner mjukvara och mer information, besök GW Instek’s hemsida.