Signalkällor

Signalkällor 2017-09-27T12:10:03+00:00

Signalkällor

GWInstek är och har i decennier varit en av de stora globala leverantörerna av signalkällor. Med ett brett produktsortiment som innehåller AFG (Arbiträr)-, DDS (Direkt Digital Synthesized)- och analoga funktionsgeneratorer erbjuds flera olika modeller med olika prestanda, allt efter behov.

AFG-3000-serien är anpassad för industriella- och forskning-& utvecklingstillämpningar där hög samplingsfrekvens och frekvensområde efterfrågas. AFG-2000-serien är utformad för att uppfylla baskraven för utbildnings- och även många industriella applikationer. SFG-1000-serien har en DDS-baserad design och är avsedd för enklare tillämpningar och då speciellt inom undervisning. För att passa så många användningsområden som möjligt består varje serie av olika modeller med olika frekvensområden och funktioner. Dessutom finns även en signalgenerator och audio generator för att också täcka dessa särskilda områden.

* produktbeskrivningSignalkallor
Modell Frekvensområde Övrigt
Arbiträr funktionsgenerator
AFG-3000 Serien 1uHz-80/50MHz 16 bitar, 200 MSa/s, 1M minnesdjup
AFG-2225 1uHz-25 MHz 2 kanaler, 120MSa/s, 10bitar, 4k sample minne.
AFG-2100 & AFG-2000 Serien 1uHz-5/12/25 MHz 1 kanal, 20 MSa/s, 10 bitar, 4k sample minne.
AFG-200/100 Serien 1uHz-25 MHz USB-enhet
DDS funktionsgenerator
SFG-2000 Serien 0,1 Hz – 4/10MHz 1 kanal, DDS
SFG-1000 Serien 0,1 Hz – 3 MHz 1 kanal, DDS
Analoga funktionsgenerator
GFG-3015  0.01Hz – 15MHz 1 kanal, inbyggd räknare-150MHz, AM/FM modulation
GFG-8200A Serien 0,3 Hz – 3/5 MHz 1 kanal, vissa modeller har inbyggd räknare
Audio generator
GAG-810 & GAG-809 10Hz – 1MHz analog audiogenerator
.