Effekttångamperemetrar

///Effekttångamperemetrar
Effekttångamperemetrar 2017-10-06T13:12:05+00:00

Portabla Effekttångamperemetrar

Då vi bler mer och mer energimedveten, krävs instrument där vi kan övervaka och mäta energiförbrukningen inte bara för en hel anläggning utan också ner på varje enhet som använder el-energi för att fungera.

CW240 och CW120 effektmetrar ger användaren ett portabelt instrument för att mäta och samla in data för rapportgenerering. Med en visuell rapport får användaren en god överblick över den aktuella effektsituationen och kan vidta åtgärder för att förhindra onödig energiförbrukning. Den handburna CW10 enheten är en effekttestare, snarare än en datainsamlare för rapportgenerering. Perfekt verktyg för underhåll av elektriska anläggningar och enheter.

Modell #faser Övrigt
. ……………. . ………………………………………
CW10 handburen effekttångamperemeter 1-fas DC effekt, spänning, ström, effektfaktor, frekvens, övertoner.
CW120 smidig 3-fas effekttångamperemeter 1-fas/2-tråd, 3-fas/3-tråd Volt, Ampere, Watt, reaktiv effekt, VA, effekt faktor, fasvinkel, frekvens, övertoner, energiförbrukning.
CW240 portabel 3-fas effekttångamperemeter 1-fas/2-tråd, 3-fas/4-tråd Volt, Ampere, Watt, reaktiv effekt, VA, effekt faktor, fasvinkel, frekvens, övertoner, energiförbrukning.
CW500 effekt analysator 1-fas/2-tråd, 1-fas/3-tråd, 3-fas/3-tråd, 3-fas/4-tråd Volt, Ampere, Watt, reaktiv effekt, VA, effekt faktor, fasvinkel, frekvens, beräknat fas&kapacitans-värde/ DC volt värde 2 kanaler, övertoner, energiförbrukning.